Search

Souhlasné prohlášení rodičů o volbě jména i se vzorem

Očekávané narození potomka je tady. Jistě už máte vymyšlené jméno dítěte a tak je potřeba to stvrdit i na papíře. Formulář dostanete většinou již v těhotenské poradně a do formuláře vyplníte vámi zvolené jméno dítěte a musí být podepsán oběma rodiči. V případě, že toto prohlášení nestihnete do porodu dítěte vyplnit a oba podepsat, je možné tak učinit ještě ihned po porodu. Než dojde předání dokladů matrice k vystavení rodného listu a určení rodného čísla dítěte.

Česné prohlášení rodičů o jméně dítěte - MIMI Potřeby

Čemu se vyhnout u prohlášení rodičů o jménu dítěte

XXX - MIMI Potřeby

Následky nevyplnění čestného prohlášení?

Vyplňte pečlivě vzor či formulář „Prohlášení o volbě jména“, na kterém uvádíte jaké jméno (jména) jste vybrali pro své dítě. Zvolte takové, aby Vašemu dítěti bylo k prospěchu pro celý život a nepřidělávalo mu žádné starosti.

Pokud nepodepíšete prohlášení rodičů o jménu dítěte oba dva rodičové, nemá matrika právo jméno zapsat! Následně budete vyzváni matrikou, pokud nedostane odpověď tak předá informaci soudu. Do rozhodnutí soudu bude dítě známo jako „nepojmenován“ či „neurčeno“. V případě, že dítě nebude mít v rodném listě otce, postačí pouze podpis matky. Následně soud určí jméno sám.

Co potřebuji za papíry v porodnici?

Aby mohlo být dítě zapsáno na matrice do knihy narození a mohl mu být vystaven rodný list, je zapotřebí doložit určité doklady/papíry.

Skutečnost, že ještě před narozením dítěte může neprovdaná
maminka (svobodná, rozvedená, ovdovělá), spolu s otcem děťátka, u okresního soudu nebo na matrice dle místa pobytu, provést „určení otcovství“ k nenarozenému dítěti. matrika dle místa pobytu matky. Nezletilá matka může určit otcovství pouze u okresního soudu. Uvedené doklady předáte zdravotní sestře při příchodu do porodnice.

Do kdy musí mít dítě jméno?

Vyplněný formulář prohlášení o jménu dítěte předejte při nástupu do porodnice sestřičce či lékaři. Někdo je nerozhodný a jméno vybere těsně po porodu. Nebojte se, na konečné rozhodnutí máte ale 30 dnů od narození dítěte, do té doby může být bez jména.Poté se již vse řeší soudně, lepší jméno vybrat nejpozději do 3 dnů po porodu, jinak se nevyhnete návštěvy matriky.

Jak správně napsat čestné prohlášení? Formuláře ke stažení